Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MN Tam Dị đã khẳng định thương hiệu tại Hà Nội và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN Tam Dị được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.